aa consult
Management consulting services
AA Consult

Услуги

Имайки предвид специфичния предмет на дейност на всеки клиент и съобразявайки се с бизнес плановете му, предоставяме сле…

Редица компании срещат трудности в управлението на проектите си, изпълнението им в срок, а не на последно място и в разпределение…

В даден момент всеки бизнес е изправен…

След детайлно запознаване с дейностт…

Последни новини

    Всеки ден сме притискани от срокове и неотложни ангажименти,…

   Частният бизнес в България е на 27 години. Ако направим сравнение…

  В последните години у нас, а и по света широка популярност…